Obdavčitev, skladno z davčno reformo 2019/2020 zahteva dosledno upoštevanje sprememb zakonov s področja davkov. To so:

 • spremembe zakona o dohodnini (ZDoh-2),
 • spremembe zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2),
 • spremembe zakona o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (ZDDOIFI) in
 • spremembe zakona o davčnem postopku (ZDavP-2).

Obdavčitev po novi davčni reformi je še posebej aktualna tema od konca junija 2019 dalje. Takrat je namreč Ministrstvo za finance objavilo predloge zgoraj omenjenih zakonov. Davčna reforma naj bi za večino rešitev veljala od 01.01.2020. Od 1.1.2019 pa veljajo:

 • določbe o amortizaciji sredstev, prejetih v poslovni najem in
 • določbe, ki se nanašajo na regres za letni dopust, veljajo od 01.01.2019.

Obdavčitev podjetij

Za podjetja bodo z davčno reformo pomembne naslednje spremembe, ki se nanašajo na obdavčitev:

 1. Plačilo DDPO tudi ob presežnih olajšavah: Če bo pravna oseba imela dobiček za davčne namene se bodo morebitne neizkoriščene davčne olajšave iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 65% davčne osnove. Podjetja, ki ustvarjajo dobiček tudi za davčne namene in so doslej znižala davčno osnovo zaradi visokih investicij v RRI ali v osnovna sredstva, bodo odslej vedno plačala DDPO.
 2. Amortizacija poslovnih najemov: Kot strošek amortizacije za davčne namene se uporabi najvišja letna amortizacijska stopnja, ki ustreza dejanski amortizacijski dobi tega sredstva. S tem je mišljena doba sredstva v poslovnem najemu. Ta določba velja že za leto 2019.

Obdavčitev lastnikov kapitala

Davčna reforma 2019/2020 spreminja tudi obdavčitev lastnikov kapitala. Spremembe se nanašajo na obdavčitev:

 1. dohodkov iz kapitala (obresti, dividende, kapitalski dobički): V letu 2019 še velja, da v primeru pridobivanja obresti, dividend in ustvarjanja dobičkov iz kapitala davčni zavezanec plača 25% davka, ki je dokončen. Od leta 2020 bodo dohodki iz kapitala obdavčeni po stopnji 27,5%.
 2. dohodkov iz oddajanja premoženja v najem: V primeru doseganja dohodkov iz oddajanja premoženja v najem bodo davčni zavezanci lahko upoštevali normirane stroške v višini 15% (v letu 2019 še samo 10%). Vendar pa se zvišuje tudi stopnja dohodnine od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem na 27,5%.

Obdavčitev zaposlenih

Davčna reforma prinaša tudi spremembe, ki se nanašajo na obdavčitev zaposlenih.

 1. Regres za letni dopust: Od 04. maja 2019 regres za letni dopust ni obdavčen. Torej je neobremenjen z akontacijo dohodnine in povsem oproščen tudi socialnih prispevkov. Preprosto to pomeni, da je strošek delodajalca enak netu izplačila delavca in to v višini povprečne bruto plače v Sloveniji, kar za april znaša 1.730,70 EUR. Obdavčitev po novem velja za vsa izplačila regresa za letni dopust. Vključena so tudi tista izplačila, ki so že bila izplačana za leto 2019 in za katere je bila že obračunana in plačana akontacija dohodnine. Slednjo bodo davčni zavezanci dobili povrnjeno od Finančne uprave.
 2. Sprememba dohodninske lestvice in olajšav: Z davčno reformo 2019/20 se bo spremenila tudi dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov iz zaposlitve. Od leta 2020 bo veljala nova dohodninska lestvica. Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika.

To pomeni, da bi se vsem davčnim zavezancem povišala splošna davčna olajšava iz zdajšnjih 3.302 EUR na 3.500 EUR. Za uveljavljanje in priznavanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane je pomembna sprememba v tem, da mora imeti tak vzdrževani član prijavljeno isto stalno prebivališče kot davčni zavezanec, ki ga uveljavlja. Odpravlja se tako možnost, da se za vzdrževanega družinskega člana ali davčnega zavezanca, ki takšno osebo vzdržuje, šteje tudi fizična oseba, ki je začasno prijavljena na istem naslovu.

Obdavčitev dela plače za poslovno uspešnost

Obdavčitev dela plače za poslovno uspešnost ostaja tudi v naslednjih letih nespremenjena. Ta dohodek je mogoče izplačati brez obremenitve z dohodnino. Obremenjen je samo s prispevki za socialno varnost v višini 38,2% in sicer trenutno v višini 100% povprečne bruto plače v Sloveniji. V letu 2019 bo mogoče izplačati neobdavčeno del plače za poslovno uspešnost v maksimalni višini okrog  1.700 EUR.

 

vir:

https://data.si/blog/2019/10/18/obdavcitev-skladno-z-davcno-reformo/