Katera so osnovna pravila pri izračunu odpravnine

Osnovna pravila pri izračunu odpravnine so:1 1. Pri štetju let zaposlitve pri delodajalcu se štejejo dopolnjena leta zaposlitve.,…. https://www.uradni-list.si/e-bilten/novica/katera-so-osnovna-pravila-pri-izracunu-odpravnine  

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Podrobnosti o pogodbi o zaposlitvi za določen čas, ki jih morda ne poznate, a so zelo pomembni https://www.informiran.si/portal.aspx?content=pogodba-o-zaposlitvi-za-dolocen-cas&showMenu=1&showRightFrame=1  

Občasno delo upokojencev

Vsi upokojenci, razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni, so upravičeni do […]

Obdavčitev skladno z davčno reformo 2019/2020

Obdavčitev, skladno z davčno reformo 2019/2020 zahteva dosledno upoštevanje sprememb zakonov s področja davkov. To so: spremembe zakona o dohodnini (ZDoh-2), spremembe […]

Kilometrina 2019: v kolikšnem znesku in pod kakšnimi pogoji?

Poleg plače, morajo delodajalci delavcem povrniti tudi potne stroške. Ali kot delodajalec poznate svoje obveznosti glede povračil stroškov v zvezi z delom? Ste […]

6 ključnih novosti za podjetnike v letu 2020

1. Obračun dohodnine – nova lestvica Letna splošna olajšava se z zdajšnjih 3302,70 evra zvišuje na 3500,00 evrov. Dodatna splošna […]

Zaposleni v Avstriji: nižji otroški dodatki

Slovenci, ki so zaposleni v Avstriji, bodo po novem prejemali nižje otroške dodatke. Znesek bo tak kot jih prejemajo starši, […]

Računi v tujini: FURS odmeril 3,6 milijona davkov

Računi v tujini te dni zaposlujejo Finančno upravo RS. Obdelala je namreč podatke o bančnih računih slovenskih državljanov v tujini. […]

Sponzorstvo in donatorstvo – kakšna je razlika?

Sponzorstvo in donatorstvo sta pogosta v poslovnem svetu. Marsikdo ne pozna razlike med tema pojmoma. Sponzorstvo je pogodben odnos med […]

Oddajate na Airbnb in Booking? Izdajajte račune!

Oddajate stanovanje na portalih, kot sta Airbnb in Booking? Morate se identificirati za namene DDV in gostom izdati račun. Sledenje je […]

Potni nalog – nepravilnosti in nevarnosti Potni nalogi, dnevnice in povračilo potnih stroškov

Potni nalog je hkrati delovni nalog in računovodska listina. Kot delovni nalog omogoča (dokumentirano) spremljanje naročene odsotnosti z delovnega mesta, […]

Kaj je GDPR uredba?

Kaj je GDPR uredba? GDPR (General Data Protection Regulation) oz. Splošna evropska uredba o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-2 nova […]

Spremembe kolektivne pogodbe za dejavnost trgovine z marcem 2018

Kolektivna pogodba  ureja pravice in obveznosti delavcev ter delodajalcev, ki izvirajo iz delovnega razmerja.

Usposabljanje na delovnem mestu za skoraj 1.300 brezposelnih mladih

V  torek, 21. novembra, je objavljeno javno povabilo za usposabljanje približno 1.290 brezposelnih mladih na delovnem mestu pri delodajalcih iz […]

Obvezni in neobvezni interni akti v podjetju

Obvezni akti v podjetju so tisi, katerih sprejem nalaga zakonodaja. Nekateri od teh so obvezni za vse delodajalce , nekateri […]

Splošne informacije o intrastatu

Kaj je intrastat? Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije (EU), pri kateri se podatki mesečno zbirajo […]

Obdavčitev normirancev ostaja enaka

Vlada je v četrtek, 28.09.2017 sprejela paket davčnih sprememb, ki vključuje predloge novel štirih zakonov, njihova uveljavitev pa je predvidena […]

Knjiga sklepov družbe z enim družbenikom

Knjiga sklepov je obvezna za vse samostojne podjetnike in enoosebne gospodarske družbe,  vendar samostojnim podjetnikom knjige sklepov ni potrebno potrditi […]

Poročanje o štipendijah

Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o podeljenih štipendijah. Za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018 morajo oddati podatke do […]

Nov gradbeni zakon

Novi Gradbeni zakon je že objavljen v Uradnem listu , in sicer v št. 61, dne 2.11.2017, uporabljati pa se […]

Obvezne sestavine računa

Izdajanje računa urejajo: Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Slovenski računovodski standardi (SRS), Zakon o davčnem postopku (ZDav-P) in Zakon o […]