Piškotki so tekstovne datoteke, ki se ob obisku in uporabi spletnega strani shranijo na uporabnikovo napravo, s katero uporabnik dostopa do spletne strani. Ob ponovnem obisku spletnega mesta lahko ponudnik do podatkov na uporabnikovi napravi, ki so se zbrali s pomočjo piškotkov.

Ponudnik s pomočjo piškotkov zagotavlja boljše ter uporabniku bolj prijazno in osebno prilagojeno delovanje in prikazovanje spletnega mesta, obenem pa mu piškotki pomagajo pri analizi uporabnikov, beleženju obiska (statistični nameni) ter za bolj učinkovito oglaševanje.

Ponudnik na svojih spletnih straneh uporablja lastne piškotke, obenem pa omogoča izbranim tretjim osebam in podjetjem, da na uporabnikovo opremo namestijo svoje piškotke (t.i. zunanji piškotki). Uporabnik s podajo soglasja za uporabo piškotkov daje soglasje ponudniku in tretjim osebam in podjetjem.

CookieTypeDurationDescription
_gatrajen2 leti
_gat_gtag_UA_116711964_1sejaseja
_gidnujno potrebenseja
gidseja1 dan
PH_HPXY_CHECKsejaseja
Klikni za izbris piškotkov