Poleg plače, morajo delodajalci delavcem povrniti tudi potne stroške. Ali kot delodajalec poznate svoje obveznosti glede povračil stroškov v zvezi z delom? Ste seznanjeni, katere interne akte in s kakšno vsebino mora Vaše podjetje imeti? Potrebujete pomoč pri obračunu in izplačilu potnih stroškov zaposlenim?

vir:

https://data.si/blog/2019/12/12/kilometrina-2019-koliko-in-kdaj/?utm_source=social&utm_medium=facebook